MASIGNCLEAN101

Logo DC Tours - Công ty du lịch

DC Tours là thương hiệu của công ty du lịch. Logo lấy 3 hình tượng chính tại đất nước Việt Nam là tòa nhà chọc trời Bitexco, cô thiếu nữ áo dài mang nón lá và tách cà phê phin truyền thống. Chữ DC được cách điệu và lồng các hình tượng trên ẩn vào bên trong.
Ý nghĩa: Logo DC Tours được cách điệu đơn giản nhất và tách bật rõ ràng giữa màu nền và đối tượng tạo sự tập trung, thống nhất mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.
phan trong hieu design logo
Logo DC Tours khách hàng lựa chọn - màu 01
phan trong hieu design logo
Logo DC Tours khách hàng lựa chọn - màu 02
phan trong hieu design logo
Options cho khách hàng lựa chọn

phan trong hieu design logo
Option logo mẫu 01
phan trong hieu design logo
Option logo mẫu 02
phan trong hieu design logo
Option logo mẫu 03

phan trong hieu design logo
Option logo mẫu 04
phan trong hieu design logo
Option logo mẫu 05

phan trong hieu design logo
Bảng phối màu cho logo
Design by Phan Trọng Hiếu

Share This :
phan trong hieu

Là 3D Artist yêu thích du lịch và khám phá thế giới Lĩnh vực làm việc chính :3D Design, 2D Design,3D Animation

Không có nhận xét nào